COGAN KATA SEKOLAH
(School Motto)

USAHA TANGGA JAYA

Melakukan segala usaha, ikhtiar atau daya uapaya yang mantap,padu dan berterusan di sekolah, meliputi kurikulum dan kokurikulum ke arah mencapai matlamat untuk melahirkan insan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

EFFORT TOWARDS SUCCESS
To carry out all effort, initiatives on attempts to establish a continous unity and cooperation in school inclusive of curriculum and co-curricular activities towards achieving the objective to create students of caliber, knoledgeable, good behaviour and responsible.


 
LENCANA SEKOLAH
(School Badge)
 
SAIZ LENCANA:

Tinggi         : 4.5 cm
Lebar          : 5 cmMAKSUD WARNA DI DALAM LENCANA SEKOLAH:

1.       Kuning        : Sekolah berbudaya ilmu
2.       Merah         : Semangat yang tinggi untuk terus berusaha.
3.       Putih          : Pendidikan yang berteraskan kesucian dan kebersihan disokong  oleh  nilai-nilai murni.


MAKSUD LAMBANG-LAMBANG DALAM LENCANA:

1. Logo dihiasi dengan cogankata; USAHA TANGGA JAYA
2. Buku membawa maksud murid-murid akan dididik untuk belajar terus belajar untuk menjadi seorang yang berilmu didunia dan akhirat.
3. Mata pena membawa maksud murid-murid akan dididik supaya menguasai kemahiran belajar dan kemahiran berfikir serta mempunyai daya kreatif yang tinggi.


BADGE MEASUREMENT:

Length        : 4.5 cm
Width         : 5 cm

THE COLOURS IN THE SCHOOL BADGES MEANS:

1.  Yellow :  A highly Knowledge cultured school
2.  Red     :  Continuous efforts with hing spirits
3.  White  : The core of education is purity,cleanliness and supported by moral values


THE SYMBOLS IN THE BADGE REPRESENTS:

 1. The logo with the motto : EFFORTS PRECEDEA SUCCESS
 2. The book means  the child will be educated to continuously 
     to become a knowledgeable person inthe universelas well as eternity.
 3. The pen means the child will be educated towards mastering                    the study  and thinking skills, as well to posses a highly level of creativeness.

                  
Senarai Nama Guru Besar Sk Sitiawan Dulu dan Kini.

1. Cik Raja Lope Ahmad B. Raja Mohd Ali
2. Encik Husain
3. Encik Abd Ghani
4. Encik Hj Mohd Nasib B. Mohd Akib
5. Encik Abd Hamid
6. Encik Md Hashim B. Hassan
7. Encik Basri B. Hj Mohd Tahir
8. Encik Mohd Adnan 
9. Encik Hj Shahar B. Yem
10. Encik Daud B. Kassim
11. Encik Ibrahim B. Md Teridi
12. Encik Kamaruzzaman B. Hasbullah
13. Pn.Umi Kalthom Bt. Abd Rashid
14. Pn. Rosni Bt Abu Bakar (Baru)

Nota:
1.       Senarai nama guru-besar tidak dapat disenaraikan sepenuhnya sejak tahun 1876 kerana tiada rekod yang di kemaskini manakala kebanyakkan individu untuk dijadikan rujukan telah meninggal dunia.

2.       Sejarah perkhidmatan juga tidak dapat dicatatkan sepenuhnya kerana tiada rekod yang di kemaskini.